Δελτίο Τύπου "Στήριξη στην ανοιχτή επιστολή της ΕΣΑμεΑ"

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου "Στήριξη στην ανοιχτή επιστολή της ΕΣΑμεΑ"