Εγκύκλιος για χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την σχετική εγκύκλιο για  χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία