Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Kοgenate Bayer

Στις 16/08/2016 κοινοποιήθηκε στον ιστοχώρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων απόφαση ανάκλησης συγκεκριμένων παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Kogenate Bayer. Για να δείτε την απόφαση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: .