Αναστάλτες

Γενικά

Η δημιουργία ανασταλτών αποτελεί ένα σημαντικό ιατρικό πρόβλημα και προκύπτει, όταν ένας πάσχοντας από αιμορροφιλία εμφανίζει ανοσολογική αντίδραση στην αγωγή του με παράγοντες πήξης.

Το ανοσοποιητικό σύστημα προστατεύει το ανθρώπινο σώμα από δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως ιούς και βακτήρια. Στην περίπτωση της δημιουργίας ανασταλτών, το ανοσοποιητικό σύστημα του αιμορροφιλικού αναγνωρίζει τις πρωτεΐνες από τα συμπυκνώματα των παραγόντων ως ξένες και δυνητικά επιζήμιες για τον οργανισμό και αντιδρά σ΄αυτές δημιουργώντας αντισώματα (ανασταλτές), που μπλοκάρουν τη λειτουργία των παραγόντων και τους αποτρέπουν από το να σταματήσουν την όποια αιμορραγία, για την οποία χορηγούνται εξ αρχής.

Στις περιπτώσεις ανάπτυξης ανασταλτών είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι αιμορραγίες, που προκύπτουν, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ακόμη περισσότερο ο πάσχοντας, τόσο εξαιτίας της ίδιας της  αιμορραγίας όσο και του πόνου, καθώς οι παράγοντες καθίστανται αναποτελεσματικοί. Υπό αυτές τις συνθήκες οι αιμορραγίες σε μύες και τα αίμαρθρα οδηγούν πιο γρήγορα σε αρθροπάθεια.

Στις μέρες μας η αντιμετώπιση των ανασταλτών στους πάσχοντες από αιμορροφιλία συνιστά μια ιατρική πρόκληση και γι΄ αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές με άλλοτε άλλα αποτελέσματα.

Συχνότητα ανάπτυξης ανασταλτών

Η ανάπτυξη ανασταλτών είναι πιο συχνή στους πάσχοντες από βαριά αιμορροφιλία σε σχέση με τους μέτρια ή ελαφρά πάσχοντες και συντελείται πιο συχνά μέσα στο διάστημα των 75 πρώτων χρήσεων συμπυκνωμάτων παραγόντων, με τον κίνδυνο να είναι μεγαλύτερος ανάμεσα στις 10 με 20 πρώτες χρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι περίπου 25-30% των παιδιών με βαριάαιμορροφιλία Α θα αναπτύξουν ανασταλτές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα πάσχοντα από αιμορροφιλία Β ανέρχεται στο 1-6%.

Σε ό,τι αφορά τους πάσχοντες από αιμορροφιλία Β, είναι πιθανό να αναπτύξουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση στους παράγοντες (αναφυλαξία) και γι΄αυτό συνιστάται να κάνουν χρήση των παραγόντων τους τις πρώτες 10-20 φορές εντός των εξειδικευμένων Κέντρων Αιμορροφιλικών.