Ασφάλεια αγωγής

Οι πρώτες θεραπείες υποκατάστασης παράγοντα προέρχονταν από ανθρώπινο πλάσμα, με αποτέλεσμα αυτό το γεγονός να ενέχει τον κίνδυνο μετάδοσης ιών και άλλων παθογόνων καταστάσεων. Ο αντίκτυπος του HIV(ιός της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας) ήταν ιδιαίτερα καταστροφικός, με την μόλυνση μεγάλου αριθμού ασθενών κατά την περίοδο 1979-1985. Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1989 και σύντομα έγινε αντιληπτό ότι ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων με αιμορροφιλία εκτέθηκε σε αυτόν τον ιό, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα χρόνια νόσηση του ήπατος.

Ο πληθυσμός των Ελλήνων αιμορροφιλικών δεν αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα και το αποτέλεσμα είναι ότι ποσοστό 10% περίπου από τα άτομα με. Αιμορροφιλία- σχεδόν 80 άτομα αναφέρεται ότι έχουν μολυνθεί από HIV και ποσοστό 44% από HCV.