Πλαφόν συνταγογράφησης

Ακολουθεί η επιστολή που έστειλε ο Σ.Π.Ε.Α. προς τον υπουργό υγείας σχετικά με το πλαφόν συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών:


Κύριε Υπουργέ,

Με τον παρόν, σας ζητούμε να μεριμνήσετε άμεσα,προκειμένου να δοθεί τέλος στην αδικία που συντελείται με το ΦΕΚ 1796/ΤΒ΄ η μεαρ. πρωτ. οικ. 53768 Υπουργική απόφαση, με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων». Στη συγκεκριμένη απόφαση ορίζονται τα όρια φαρμακευτικής δαπάνης των ιατρών ανά ασθενή, ανά ειδικότητα, ανά νομό και ανά μήνα (εποχικότητα) καθώς επίσης και ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης για τα φάρμακα δραστικών ουσιών εκτός προστασίας.

Τα όρια αυτά δεν επαρκούν προκειμένου ένα άτομο με Αιμορροφιλία να λάβει ακόμη και τη στοιχειώδη αγωγή για την ρύθμιση της πάθησής του και στο ΦΕΚ δεν αναφέρεται πουθενά η εξαίρεση φαρμάκων για την Αιμορροφιλία ή/και η πάθηση! Το κόστος μιας και μόνο έγχυσης αντιαιμορροφιλικού παράγοντα σε έναν πάσχοντα ξεπερνά κατά πολύ το μηνιαίο πλαφόν που δίνεται στον ιατρό,επομένως είναι αυτονόητο ότι οι αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες θα έπρεπε οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν ανάμεσα στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο ΦΕΚ1796/ΤΒ΄.

Ενδεικτικά μόνο σας αναφέρουμε κάποια από τα σκευάσματα που χορηγούνται στην πλειοψηφία των ατόμων με Αιμορροφιλία στην Ελλάδα (καθώς υπάρχουν και άλλες σπάνιες περιπτώσεις που καλύπτονται με διαφορετικά σκευάσματα) και το κόστος τους:

ΚΩΔΙΚΟΣ

BARCODE

Ονομασία Μορφή Περιεκτικότητα

ATC

Δραστική Ουσία

Ex Factory

Χονδρική

Λιανική

Κ.Α.Κ.

 

2511903 02

2802511903027

KOGENATE BAYER 1000 IU/VIAL PS.INJ.SOL BTx1VIAL BIO-SET+PF. SYR.+1SET ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

B02BD02

OCTOCOG ALFA

618,03

648,31

722,4

BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY

 

2646503 01

2802646503017

ADVATE 1000 IU/VIAL PS.INJ.SOL BTX1VIAL+1VIAL X5ML SOLV+ΣΕΤ ΕΝΕΣΕΩΝ

B02BD02

OCTOCOG ALFA

751,88

788,72

871,94

BAXTER AG,  VIENNA, AUSTRIA

 

2337703 02

2802337703023

BENEFIX 1000IU/ VIAL PS.INJ.SOL BTx 1 VIAL +1PF.SYR x5 ML SOLV+σετ έγχυσης

B02BD09

NONACOG ALFA

602,23

631,74

704,75

PFIZER L.T.D. ENGLAND

 

Ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας  για την επίλυση του ανωτέρου ζητήματος επιδεικνύοντας την απαραίτητη πολιτική βούληση και κοινωνική ευαισθησία.

 Σημειωτέον, σπανίως αρκεί μια συσκευασία για μια και μόνοέκχυση.