Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση για τη Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017.