ΦΕΚ 2311 της 26ης Οκτωβρίου 2015

Με το ΦΕΚ 2311 της 26ης Οκτωβρίου 2015, οι πάσχοντες με Αιμορροφιλία Α και Β εξαιρούνται από τις νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό,όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω έγγραφο, στο άρθρο 3.