Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2016

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο για τη Χορήγηση  Δελτίου  Μετακίνησης  σε  Άτομα  με Αναπηρίες για το έτος 2016.