Επανασύσταση ΔΣ ΣΠΕΑ

«Στις 20/10/2015, στα πλαίσια συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, αποφασίστηκε εσωτερική αλλαγή στη σύσταση του προεδρείου του ΔΣ, ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Φιλιππίδης Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Βερύκιος Δημήτριος

ΓΕΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κ. Περδίκης Αλέξιος

 

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ παραμένουν ως έχουν, δηλαδή:

 

ΤΑΜΙΑΣ: κ. Τσώκος Παναγιώτης

ΜΕΛΟΣ: κ. Μασούρας Χαράλαμπος

ΜΕΛΟΣ: κα. Κοροσίδου Γεωργία

ΜΕΛΟΣ: κ. Χέλμης Ευάγγελος»