Νέος ΚΕΒΑ

Ακολουθεί απόσπασμα απο το Φ.Ε.Κ. Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 που αφορά τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας για την αιμορροφιλία και τη νόσο von Willebrand.