Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4369/2016 περί παράτασης χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών.